

058 216 43 73                  post@wasleeuwarden.nl                    Dinsdag - Vrijdag 12.00 - 17.30  Zaterdag 12.00 - 17.00



Privacy Statement

 

PRIVACY STATEMENT / GDPR (AVG) GUIDELINES

 

Waarom dit privacy statement?

 

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens.

Wij hechten veel belang aan uw privacy en zullen dan ook vertrouwelijk en

zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens

worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de

Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese GDPR),

voorschrijft. In dit privacy statement zullen wij u hierover nader informeren.

 

Toepasselijkheid privacy statement

 

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van

persoonsgegevens door of vanwege W.A.S LEEUWARDEN en heeft alleen

op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de

website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals

bijvoorbeeld websites of bedrijven waarnaar W.A.S LEEUWARDEN op haar

website en/of in haar mailingen naar verwijst. W.A.S LEEUWARDEN

adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te

raadplegen indien u over deze derden meer informatie wenst.

 

Identiteit W.A.S LEEUWARDEN

 

W.A.S LEEUWARDEN is de verantwoordelijke in de zin van de Wet

Bescherming Persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de

Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt

informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van

persoonsgegevens door of vanwege W.A.S LEEUWARDEN.

W.A.S LEEUWARDEN is bekend onder (KvK) nummer 58596364. W.A.S

LEEUWARDEN is gevestigd en kantoorhoudend Zwettestraat 9, 8912 AH te Leeuwarden

in Nederland, en bereikbaar via het e-mailadres post@wasleeuwarden.nl

 

Openingstijden

 

MaandagGesloten

Dinsdag12:00 - 17:30

Woensdag12:00 - 17:30

Donderdag12:00 - 17:30

Vrijdag12:00 - 17:30

Zaterdag12:00 - 17:00

ZondagGesloten

Bedrijfsgegevens

 

W.A.S Leeuwarden

Zwettestraat 9

8912 AH Leeuwarden

 

Email post@wasleeuwarden.nl

Telefoonnummer 058 216 43 73

Mobiel nummer 06 11 23 14 62

 

IBAN NL38KNAB0255502168

BTW nr. NL1021.88.609.B.01

KvK nr. 53949099